Test Çöz

Cümlede Anlam Testi-2 | Online Test ÇözBu sayfamızdan TYT Türkçe dersinin konusu olan Cümlede Anlam-2 testini çözebilirsiniz. Test sonuçlarını bizimle yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın 🙂

Daha fazla cümlede anlam ve diğer konular hakkında test çözmek isterseniz aşağıdaki butonlara tıklayabilirsiniz.

Cümlede Anlam Testleri

TYT Türkçe Testleri

 

Cümlede Anlam Testi-2

Tebrikler - Cümlede Anlam Testi-2 testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kalemini ustalıkla kullanmasını bilen yazar için, iyi veya kötü konu yoktur. Çünkü bir öyküyü, bir romanı ilginç kılan, yazarın sözcükleri seçme ve kullanma biçimidir.

Bu parçaya göre, öykü ve roman yazmada asıl önemli olan, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Konu
B
Özgünlük
C
Yalınlık
D
Üslup
E
Akıcılık
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerden hangisi tanım cümle­sidir?
A
İnsan hayatının bir yönünü gerçeğe uygun olarak anlatmaya çalışır, hikaye.
B
Bir yapıtın ya da düşüncenin incelenip üstün ve eksik yanlarının ortaya konulmasıdır, eleştiri.
C
Fıkrada günlük konuşma dili kullanılır, yer yer nükteli sözlere de yer verilir.
D
Makale, öne sürülen düşünceleri bilimsel verilere dayandırır.
E
Yazar, olayları kendi bakış açısıyla anlatır anıda.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmamıştır?
A
Gökyüzünde durmadan dönen siyah kuşlar, mavi bir sayfaya pergelle çizilen daireleri anımsatıyordu.
B
Tarlada çalışan köylülerin alınlarından inci taneleri gibi terler hiç eksik olmazdı.
C
Birkaç dakika geçmemişti ki atlılar tozu dumana katarak yolcuların yanına geldi.
D
Her yeni gün bizim için pırıl pırıl, tertemiz bir elmas parçasıydı sanki.
E
Ovanın üstündeki bulutlar, ışık demetleriyle adeta ipek görünümüne bürünmüştü.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "varsayım" söz konusudur?
A
Diyelim ki Ahmet Rasim'in müziğe ilgisi çok küçük yaşlarda başlamış.
B
Ahmet Rasim öğrencilik yıllarında edebiyata ilgi duyan bir çocukmuş.
C
Görülüyor ki o, yaşama gücünü kalbinden alan bir insandır.
D
Denilebilir ki Ahmet Rasim yaramaz bir çocukluk devresi geçirmiştir.
E
Ne var ki yazar son günlerinde kendini tekrar etmeye başlamıştır.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisinde "tasarı" söz ko­nusudur?
A
Genç beyinlerimiz bilim yarışmalarında ödüle doymuyor.
B
Yıllık ödevim için bana yardım etmenizi istiyorum.
C
Bu kitaptaki olaylar dar ve sınırlı bir mekanda geçiyor.
D
Her yıl öğretim kurumlarımızın sayısı artıyor.
E
Ünlü şairimiz için bir şiir gecesi düzenleyeceğiz.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ön yargı" söz konusudur?
A
Çocukların dikkatini çekmek için canlı bir kapak tasarımı yapılmış.
B
Bu, ustamızın çocuklar için hazırladığı en güzel yapıtlarından biri.
C
Bu yapıtın da çocuk edebiyatına yeni bir soluk getiremeyeceği belli.
D
Masalsı anlatım yapıtın bütününde kendisini hissettiriyor
E
Çocukların, şiirle küçük yaşta tanıştırılması gerekir.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "öneri" söz konusudur?
A
Bu şairimiz pek alışık olmadığımız biçimleri deneme yoluna gitmiştir.
B
Şiirde sözcükler yerinde güzeldir, ne çıkarıla­bilir ne değiştirilebilir.
C
Gereksiz sözcüklerle şiirin ahengini bozma­nın bir anlamı olmasa gerek.
D
Artık şiirlerinde kelimeleri yerli yerinde kullanmaya dikkat etmen gerekir.
E
Şairin duyguları, düşünceleri, karakteri elbet­te şiirine belli oranda yansıyacaktır.
Soru 8
(I) Sanatçıyı ilk albümünden bu yana dinliyo­rum. (II) Albümleri türküleri sevmemde etkili ol­du. (III) Başka şeyler, büyük şeyler söylemeye yetkin bir sesi olduğunu haber veren çalışmalar ortaya koydu. (IV) Herkesin bildiği "Arda Boyları" türküsünü onun kadar duru ve içli söyleyen olmamıştı. (V) Türküleri seven, sevmeyen her­kes tutuldu "Arda Boyları"na.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
A
I
B
IV
C
V
D
II
E
III
Soru 9
(I) Daha çok kırsal yerleşimin ağırlıkta olduğu Kü­re Dağları'ndaki köylerden birine yaklaşıyoruz.(II) Dikkatimizi tarlalarda durmaksızın çalışan, ye­rel giysili kadınlar çekiyor. (III) Sanki bayramlıkla­rını giyinmişler de öyle çalışıyorlar. (IV) Köye gel­diğinizde burada da tüm kadınların birbirinden farklı, renk renk giysiler içinde olduğunu görüyor­sunuz. (V) Normal yaşamın bir parçası olan bu giysilerin ilham kaynağı, Küre Dağları'nın renkli çiçekleri ve ender rastlanan güzellikleri olsa gerek.

Bu parçada geçen numaralanmış cümlelerin hangisinde bir "tahmin" söz konusudur?
A
III
B
I
C
II
D
IV
E
V
Soru 10
(I) Olgun kültür, kendisini meydana getiren unsurlar arasında tam bir denge kurmuş olan ve kendi değerlerinin farkında olan kültürdür. (II) "Olgun bir dil, olgun bir kültürün ürünüdür." der Eliot. (III) Yine olgun bir dilin, kendisini konuşan mille­tin duygu ve düşünce inceliklerini ifade edebilen bir dil olduğunu söyler. (IV) Klasik bir şair, hem böyle bir dilin ürünüdür hem de bu dili en iyi kul­lanan kişidir. (V) Klasik bir eser de hem milli hem de evrensel değerlere sahip olan eserdir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde "dolaylı anlatım" söz konusudur?
A
V
B
III
C
I
D
IV
E
II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

İlgili Makaleler

4 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir