Test Çöz

Cümlenin Öğeleri Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Türkçe dersinin konusu olan Cümlenin Öğeleri testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Türkçe testi için;
 

TYT Türkçe Testleri

 

Cümlenin Öğeleri Testi

Tebrikler - Cümlenin Öğeleri Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sanatçı, yapıtının konusunu kendi yaşamından aldığını ön sözde açıkça söylüyor.

Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A
Nerede?
B
Kim?
C
Neyi?
D
Nasıl?
E
Nereden?
Soru 2
Adam, büyük imkânlara sahip olmadan bu işe devam etmenin kendisi için imkânsız olduğunu anlamıştı.

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A
Özne, belirtili nesne, yüklem
B
Özne, dolaylı tümleç, belirtili nesne, yüklem
C
Özne, zarf tümleci, belirtili nesne, yüklem
D
Özne, zarf tümleci, yüklem
E
Özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi iki ögeli cümledir?
A
Davranışlar çocukları sözlerden daha çok etkiler.
B
Çocuklar, büyüklerden sevgi bekler.
C
Çocuklar bir şeyi dinlemekten çabuk sıkılırlar.
D
Çocuklara, davranışlarımızla örnek olmalıyız.
E
Çocuklarla iletişim kurmak zor bir iştir.
Soru 4
İnsan bedeninin zinde ve güçlü kalmasına yardımcı olan C vitamini, yani "askorbit asit" üzerindeki ilk bilimsel araştırmalar 1907 yılında Holst ve Frolich adındaki bilim adamları tarafından yapılan deneylerle, küçük bir laboratuvarda başlamıştır.

Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
A
Zarf tümleci
B
Özne
C
Belirtili nesne
D
Yüklem
E
Dolaylı tümleç
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur?
A
Biz böylelerini çok gördük.
B
Bundan sonra böyle davranmamalısınız.
C
Bu durum hepimizin canını sıkmaya yetmişti.
D
Altı ay süreyle bu pansiyonda kaldık.
E
Dersten sonra biraz dinlendik.
Soru 6
Bir tiyatro kahramanı olan Güzin, toplumdan alınmış çarpıcı ve kanlı canlı bir örnektir.

Bu cümlenin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
örnektir.
B
kanlı canlı bir örnektir.
C
canlı bir örnektir.
D
toplumdan alınmış çarpıcı ve kanlı canlı bir örnektir.
E
çarpıcı ve kanlı canlı bir örnektir.
Soru 7
Yüzlerinde aptalca bir gülümseme olan, akılları hep çocuk kalmış kimi insanlar, yaşadıklarının farkında değildir.

Bu cümlenin ögeleri ve ögelerinin sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?
A
Özne - dolaylı tümleç - yüklem
B
Özne - yüklem
C
Nesne - zarf tümleci - yüklem
D
Özne - nesne - yüklem
E
Dolaylı tümleç - özne - zarf tümleci - yüklem
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinde sıfat tamlaması yüklem olmuştur?
A
Şehrimiz eskiden bu bakımdan daha talihliydi.
B
Buraya geleli galiba on iki yıl oluyor.
C
Kapı arkasında ayak sesleri duyuldu.
D
Eski evimiz de bu kadar genişti.
E
Çok talihli insanlardı Anadolu şairleri.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir?
A
Böyle düzenli ve oturmuş bir kurumda çalışmak güzel bir şey.
B
O da çok özenirdi ablası gibi doğal ve candan davranmaya.
C
Günümüzde beslenme konusunda bilgi kirliliği söz konusudur.
D
Kitap okumaktan alınan haz, hiç bir zaman azalmaz.
E
Sabah erkenden kalkıp misafirlerimizi yolcu ettik.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, belirtili nesneyi buldurmaya yöneliktir?
A
Akşam yemeğini lokantada mı yiyecek?
B
Yeni aldığı kitabı hemen okudu mu?
C
Tedavi olmak için Ankara'ya mı gidecek?
D
Ayşe yatmadan önce kitap mı okuyor?
E
Sabahleyin balkondaki çiçekleri mi suladı?
Soru 11
Duygularını şiirlerine açıkça yansıtırdı.

Bu cümlede geçen altı çizili öge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Edat tümleci
B
Zarf tümleci
C
Dolaylı tümleç
D
Özne
E
Belirtili nesne
Soru 12
Genç sunucu, yılın sunucusu ödülünü gururla aldı.

Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yer al­mamıştır?
A
Yüklem
B
Dolaylı tümleç
C
Belirtili nesne
D
Zarf Tümleci
E
Özne
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili öge zarf tümleci değildir?
A
O gün erkenden dışarı çıkmıştı.
B
Arkadaşlarına hep yardımcı olur.
C
Sinirlenince kapıyı hızla kapattı.
D
Ona güvenirim.
E
O sınıfın en başarılı öğrencisiydi.
Soru 14
Ağlayarak annesine doğru koştu çocuk.

Bu cümlede geçen altı çizili öge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Belirtisiz nesne
B
Dolaylı tümleç
C
Özne
D
Belirtili nesne
E
Yüklem
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat tümleci vardır?
A
Bütün geceyi kavuşacağı arkadaşını düşünerek geçirdi.
B
Baharın gelişiyle bülbül sesiyle doluverdi kırlar.
C
Şairler, ustalaştıkça tekrardan kurtulmaya başlar.
D
Başarıyı arzulayarak yıllarca durmadan çalıştık.
E
İnsanlar, yaşadıkları topluma yavaşça ayak uy­durur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir