Test Çöz

Fiiller (Eylemler) Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Türkçe dersinin konusu olan Sözcük Türlerinden Eylemler testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 

Fiiller (Eylemler) Testi

Tebrikler - Fiiller (Eylemler) Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur?
A
Yazar, içerik ve biçim olarak alışılmış kalıpların dışında özgün bir tavır takınmıştır.
B
Onun, bireysel üslup oluşturma yolundaki çabası genç sanatçılara örnek olmalı.
C
Öykülerinde toplumsal problemlerden çok toplum içindeki bireyin sorunlarıyla ilgilenmiştir.
D
Hiçbir akıma ve yazara bağlı kalmadan kendi üslubu ile bir ilk olmuştur sanatçı.
E
İlk dönem yazılarındaki umuttan sonra Sait Faik, giderek karamsar bir anlatım tarzını benimsiyor.
Soru 2
Nesne alabilen fiiller kılış (iş) fiilleridir. Buna göre,
I. Kütüphanedeki kitapların yerini değiştirdim.
II. Bugünlerde durmadan kitap okuyorum.
III. O, hâlâ küçük bir kulübede yaşıyor.
IV. Akşama doğru hava birden karardı.
V. Gün geçtikçe çocuğun boyu uzuyor.

cümlelerinin hangi ikisinde yüklem, kılış bildiren fiildir?
A
II. ve III.
B
IV. ve V.
C
I. ve II.
D
I. ve III.
E
III. ve IV.
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinde haber kipiyle çekimlenmiş bir fiil yoktur?
A
Romandan çok kısa bir bölüm okudu.
B
Geleceğiyle ilgili kararları kendisi versin.
C
Boş kaldıkça öyküler, şiirler yazıyorum.
D
O, bu tür şarkıları çok sever.
E
Günde en az beş saat çalışacaksın.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiil kipinde anlam kayması yoktur?
A
Hiçbir sözünü tutmuyor, üstelik çok şımarıktır.
B
Önümüzdeki ay, İstanbul'a giderim.
C
Beni rahatsız etmeyin, şu anda yazı yazıyorum.
D
O yarın sabaha doğru burada olur.
E
Her akşam yatmadan önce on sayfa kitap okuyor.
Soru 5
"Geçmişteki güzel günleri unutamazsın." cümlesindeki "unutamazsın" fiili için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir.
B
Yapısı bakımından türemiştir.
C
Yeterlik fiilinin olumsuz biçimidir.
D
II. tekil kişiye göre çekimlenmiştir.
E
Haber kipiyle çekimlenmiştir.
Soru 6
"Gülmece anlayışı evrensel değil, ulusal bir anlayıştır." cümlesinde altı çizili sözcük için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Ek eylem almıştır.
B
Sıfatla nitelenmiştir.
C
Basit zamanlı fiildir.
D
Kaynaştırma ünsüzü almıştır.
E
Yüklem görevli söz öbeği içindedir.
Soru 7
Eylemler, farklı anlam özellikleri gösterirler. Kimileri hareketi nereye kadar götüren, "kılış" eylemleridir; kimileri öznenin içinde bulunduğu durumu bildiren "durum" eylemleridir; kimileri de kendi kendine olma anlamı taşıyan "oluş" eylemleridir.

I. ağlamak, oturmak, yazmak
II. taşımak, bakmak, gevşemek
III. gezmek, izlemek, anlamak
IV. paslanmak, yatmak, gülmek
V. doymak, büyümek, uyumak

Numaralanmış eylem dizilerinin hangisinde yukarıda sözü edilen eylemlerin tümüne örnek verilmiştir?
A
I.
B
IV.
C
III.
D
II.
E
V.
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinde yüklem, geniş zaman üçüncü tekil kişiye göre çekimlenmiştir?
A
Ne olursun, bizi bu sıkıntıdan kurtar!
B
Onlar, bu tür filmleri severler.
C
Arada bir hatırımızı sormayı unutmaz.
D
Büyüyünce olanları daha iyi anlarsın.
E
Şoför, sizi evinize kadar götürsün.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem "gereklilik kipi, II. çoğul kişi" biçiminde çekimlenmiştir?
A
Törende hepiniz hazır bulunmalısınız.
B
Bu ilacı düzenli olarak kullanmanız gerekiyor.
C
Bizler de size yardım edebiliriz sanırım.
D
Topladığınız meyveleri şuradaki sepete boşaltın.
E
Çalışırsan tüm zorlukları yenebileceğini unutmamalısın.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil "oluş" bildirmektedir?
A
Bu hafta matematik ve coğrafya çalışıyorum.
B
Kış günlerinde hava erkenden kararıyordu.
C
Saatlerce konuşup gülüşmüştük.
D
Hizmetçi kız, kristal vazoyu kırmıştı.
E
Her sabah birkaç kilometre yürüyormuş.
Soru 11
"Etmek" eylemi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?
A
Ankara'ya her gelişinde beni ziyaret etmesi büyük bir incelikti.
B
Ablam az önce telefon etti ders çıkışında kütüphaneye gidecekmiş.
C
"Nazar etme ne olur, çalış senin de olur." sözünü çok severim.
D
Sınavdan hiç beklemediği bir not alması çocukcağızı perişan etti.
E
Ben sana söylemiştim, insan ne ederse kendine eder, diye.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem hem birleşik yapılı hem de birleşik zamanlı bir eylemdir?
A
Cesaretini ve tarafsızlığını beğenmiştik.
B
Yardım almasa eve dönemeyecekti.
C
Bunun böyle olduğunu dostları da söylemişti.
D
Çocuklarıyla çok sert konuşuyordu.
E
Babam sonunda bana da hak verdi.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir