Test Çöz

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Test | Online Test ÇözBu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Testi

Tebrikler - Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
...., Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış didak­tik bir yapıttır. Yapıtta insanı mutlu etmenin yol­ları dile getirilmiştir. Mesnevi biçiminde yazıl­mıştır. Ayrıca dörtlüklerle yazılmış bölümleri de vardır. islamiyet dönemi Türk edebiyatının ilk örneği olmasının yanında, siyasetname türünün edebiyatımızdaki ilk örneğidir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?
A
Divan-ı Hikmet
B
Kutadgu Bilig
C
Risaletü'n Nushiye
D
Atabetü'I Hakayık
E
Divanü Lügati't Türk
Soru 2
Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin Arapça kadar üstün bir dil olduğunu kanıtla­mak amacıyla, Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınan ve İslamiyet döneminin ilk yazılı ürünleri arasında yer alan yapıt aşağı­dakilerden hangisidir?
A
Divan-ı Kebir
B
Kutadgu Bilig
C
Divan-ı Hikmet
D
Muhakemetü'I Lügateyn
E
Divanü Lügati't Türk
Soru 3
Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alınan ....; cömertlik, ilim, doğruluk gibi konuların iş­lendiği didaktik bir yapıttır. Giriş bölümü kasi­de, diğer bölümleri ise dörtlükler biçiminde oluşturulmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?
A
Divan-ı Hikmet
B
Risaletü'n Nushiye
C
Atabetü'I Hakayık
D
Kutadgu Bilig
E
Keşfü'z Zünun
Soru 4
.... tarafından sade bir dille, dörtlükler biçimin­de ve hece ölçüsüyle söylenmiş şiirlerden olu­şan "Divan-ı Hikmet"in amacı halka İslam dini­nin esaslarını öğretmektir. Şiirlerin uyak düzeni koşma biçimindedir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?
A
Yusuf Has Hacip
B
Edip Ahmet Yükneki
C
Mevlana Celaleddin-i Rumi
D
Ahmet Yesevi
E
Yunus Emre
Soru 5
İslamiyet dönemi Türk edebiyatında "Kutadgu Bilig" adlı eseriyle ...., mutlu olmanın yollarını; Divan-ı Hikmet adlı eseriyle ...., İslam dininin esaslarını anlat­mışlardır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki­lerden hangisi getirilmelidir?
A
Yusuf Has Hacib - Ahmet Yesevi
B
Edip Ahmet Yükneki - Yunus Emre
C
Yusuf Has Hacib - Kaşgarlı Mahmut
D
Ahmet Yesevi - Edip Ahmet Yükneki
E
Yunus Emre - Mevlana Celaleddin-i Rumi
Soru 6
Atabetü'l Hakayık'la ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla kaleme alınmıştır.
B
Dili, dönemindeki yapıtlara göre ağırdır.
C
Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alın­mıştır.
D
Didaktik nitelikler taşımaktadır.
E
Beyit ve dörtlüklerle oluşturulmuştur.
Soru 7
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A
"Kutadgu Bilig", edebiyatımızda siyasetname türünün ilk örneğidir.
B
İslamiyet öncesi Türk edebiyatında, sözlü ürünler ağırlıktadır.
C
Orhun Yazıtları, Türk edebiyatının ilk yazılı yapıtıdır.
D
Ahmet Yesevi, "Divan-ı Kebir" adlı yapıtında, İslam dininin özelliklerini dile getirmiştir.
E
Yusuf Has Hacib ve Kaşgarlı Mahmut, İslamiyet dönemi Türk edebiyatının ilk yapıtlarını ortaya koymuşlardır.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi karşısındaki sanat­çıya ait değildir?
A
Atabetü'l Hakayık - Edip Ahmet Yükneki
B
Divan-ı Hikmet - Ahmet Yesevi
C
Divanü Lügati't Türk - Yusuf Has Hacip
D
Tazarruname - Sinan Paşa
E
Evliya Çelebi - Seyahatname
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi geçiş dönemi Türk edebiyatı­nın özellikleri arasında yer almaz?
A
Dilde Türkçenin yanı sıra Arapça ve Farsça sözcüklere de yer verilmiştir.
B
Eski nazım şekilleri yanında Arap ve Fars edebiyatından giren nazım şekilleriyle eserler verilmiştir.
C
Tekke edebiyatının ve "klasik Türk edebiyatı" da denen divan edebiyatının ilk örnekleri verilmiştir.
D
Hece ölçüsü terk edilmiş, şiirlerde aruz ölçüsü kullanılmaya başlanmıştır.
E
Eserlerde dörtlük biriminin yanı sıra beyit birimi de kullanılmıştır.
Soru 10
I. Eserlerde lslamiyet öncesi kültür ve lslami kültür iç içe­dir.
II. Eserlerde toplum hayatını şekillendirme ve yönlendirme amaçlanmıştır.
III. Eserlerde İslam dinini öğretme, ahlakı değerler kazandırma amacı esas alınmıştır.
IV. Eserlerde şiirler eski nazım şekilleriyle ve dörtlük biri­miyle yazılmıştır.
V. Hece ölçüsünün yanında, aruz ölçüsü de kullanılmaya başlanmıştır.

Numaralı bilgilerden hangisi, geçiş dönemi eserlerinin genel özellikleri arasında yer almaz?
A
IV
B
II
C
III
D
V
E
I
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir