Test Çöz

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test | Online Test ÇözBu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Testi

Tebrikler - İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özellikleri arasında göste­rilemez?
A
Kahramanlık, yiğitlik, ölüm, savaş ve aşk ko­nuları işlenmiştir.
B
Sığır, şölen ve yuğ törenlerinde sözlü ürünler ortaya konmuştur.
C
Benzetmelerde doğadan yararlanılmıştır.
D
Yabancı dillerin etkisinden uzak bir dil kulla­nılmıştır.
E
Koşma, türkü, ninni gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
Soru 2
Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?
A
Koşma - mani - şarkı - türkü
B
Koşuk - türkü - şarkı - destan
C
Destan - koşuk - sagu - sav
D
Destan - koşma - ağıt - türkü
E
Koşuk - sagu - sav - şarkı
Soru 3
Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyet ön­cesi Türk destanlarından değildir?
A
Ergenekon
B
Şu
C
Göç
D
Gılgamış
E
Türeyiş
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde verilen destanla­rın tümü Türklere aittir?
A
Bozkurt - Şehname - Ergenekon - Şu
B
Manas - Alp Er Tunga - Türeyiş - Şinto
C
Ergenekon - Göç - Bozkurt - Manas
D
Türeyiş - Gılgamış - Kalevala - Manas
E
Alp Er Tunga - Göç - Mahabarata - İlyada
Soru 5
İslamiyet öncesi Türk edebiyatında; yiğitlik, aşk, doğa güzelliklerinin anlatıldığı şiirlere ----; ölüm­den duyulan acının dile getirildiği şiirlere ----; toplumu etkileyen savaş, göç, afet gibi büyük olayların anlatıldığı uzun şiirlere ----denir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getiril­melidir?
A
koşuk - sagu - destan
B
koşma - ağıt - koçaklama
C
ürkü - ağıt - destan
D
şarkı - mersiye - mesnevi
E
mani - sagu - sav
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü doğal destanlardan oluşmaktadır?
A
Chanson de Roland - Ramayana - Gılgamış
B
İgor - Kaybolmuş Cennet - Chanson de Roland
C
Mahabarata - Kaybolmuş Cennet - Şehname
D
Alp Er Tunga - Cid - Kurtarılmış Kudüs
E
Kurtarılmış Kudüs - Şinto - Manas
Soru 7
Orhun Yazıtları'yla ilgili olarak aşağıdaki yar­gılardan hangisi yanlıstır?
A
Yalın bir dille oluşturulmuştur.
B
Göktürklerin, bağımsızlıkları için Çinlilerle yaptığı savaşlar anlatılmıştır.
C
İlk kez Danimarkalı Thomsen tarafından okunmuştur.
D
Türklerin ulusal alfabesi olan Göktürk alfabe­siyle yazılmıştır.
E
Kim tarafından yazıldığı bilinmemektedir.
Soru 8
Kitab-ı Dede Korkut'la ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
Düzyazı ve şiir parçalarından oluşmuştur.
B
Destandan halk öyküsüne geçişin ilk ürünüdür.
C
15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
D
Kim tarafından yazıldığı bilinmemektedir.
E
Anlatılanların tümü, gerçek olaylardan oluşmaktadır.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait ürünlerden biridir?
A
Mani
B
Koşuk
C
Koşma
D
Türkü
E
Ağıt
Soru 10
Eski Türklerde yılda bir defa, belli dönemde düzenlenen kutsal av törenlerine .... denirdi. Kurban ve ziyafet törenleri .... adını alırken bu törenlerde .... denen şairler kopuz eş­liğinde koşuklar söylerdi.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakiler­den hangileri getirilmelidir?
A
sığır, şölen, rahip
B
sagu, ozan, şaman
C
şölen, yuğ, şaman
D
yuğ, kam, baksı
E
sığır, şölen, baksı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir