Test Çöz

Noktalama İşaretleri Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Türkçe dersinin konusu olan Noktalama İşaretleri testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Türkçe testi için;
 

TYT Türkçe Testleri

 

Noktalama İşaretleri Testi

Tebrikler - Noktalama İşaretleri Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi, bir cümlenin sonuna gelmez?
A
Üç nokta
B
Nokta
C
Ünlem işareti
D
Soru işareti
E
Kesme işareti
Soru 2
  • Anlamca tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.
  • Sayılara gelen ekleri ayırmada kullanılır.
  • Tırnak içine alınmayan aktarma cümlelerinden sonra kullanılır.
  • Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.
  • Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur.
Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi bu açıklamalardan herhangi biriyle ilgili değildir?
A
İki nokta (:)
B
Virgül (,)
C
Kesme İşareti (ʼ)
D
Üç nokta (...)
E
Nokta (.)
Soru 3
Noktanın görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yok­tur?
A
Cümlede sıralanan sözcükleri tür ve takım olarak gruplandırır.
B
Bazı kısaltmalarda kullanılır.
C
Bitmiş cümlelerin sonuna gelir.
D
Tarihlerin yazımında gün, ay ve yılı birbirinden ayırır.
E
Bibliyografik künyelerin sonunda kullanılır.
Soru 4
Bilim dallarından fizik, kimya ve astronomi ( ) sanat dalların­dan müzik, edebiyat ve mimari ile ilgilendi.

Bu cümlede parantezle ( ) belirtilen yere aşağıdaki nokta­lama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A
Noktalı virgül
B
Üç nokta
C
İki nokta
D
Virgül
E
Kısa çizgi
Soru 5
I. 1976 ( ) 1986 arasında bu romanı kaleme almış.
II. Ah ( ) kolumda iki günden beri bir sancı var!
III. Denizde neşeli yunuslar ve beyaz dalgalar ( )
IV. Bu müzik aletini kaç yıldır kullanıyorsunuz ( )

Yukarıdaki cümlelerde yay ayraçla belirtilen yerlere uy­gun noktalama işaretleri getirildiğinde hangisi tek kalır?
A
Nokta
B
Kısa Çizgi
C
Soru İşareti
D
Virgül
E
Üç nokta
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı var­dır?
A
Erkek çocuklarından Mehmet, Murat, Ali; kız çocukların­dan Zeynep, Aslı, Neriman elemeyi geçebilmiş.
B
"Yarın otobüsle Kastamonu'ya gideceğim," dedi.
C
Hey, arabayı buraya park edemezsin!
D
Peki, teklifinizi biz de kabul ediyoruz.
E
Prof. Dr. Mehmet Kaplan'ın pek çok eserini okudum.
Soru 7
Hitaplardan sonra virgül kullanılabilir.

Aşağıdakilerden hangisinde virgül (,) buna örnek olabilecek bir kullanımdadır?
A
Kardeşlerim, okullarını iyi derece ile bitirip düzgün işlere girdiler.
B
Arkadaşlar, burada anlattıklarım sizleri de ilgilendiriyor.
C
Hemşerilerim, diğer seçimlerde olduğu gibi beni bu seçimde de yalnız bırakmadı.
D
Çocuklar, bana öyle geliyor ki, aciliyeti de bu işi başaramayacak.
E
Gençler, elbette ki bizden daha güzel bir dünyada yaşayacaklar.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, boş bırakılan yere noktalı virgül (;) konmalıdır?
A
Senden istediklerim şunlar ( ) Saygılı ol, çalış ve bir şeyleri başar!
B
Bu eser ( ) yazarın gençlik yıllarındaki gerçekçi gözlemlerinin ürünüdür.
C
Şiir, hayata renk katar, onu canlandırır ( ) hikaye, yaşamın yükünü çeker.
D
Bir an ( ) ne yalan söyleyeyim, ben de biraz tereddüt ettim.
E
Öğretmenler ( ) gençleri yetiştirirken kendilerini de yetiştirirler.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, iki noktanın (:) kullanımı yanlıştır ?
A
Bilirim, romanda insana dair çok şey var: aşk, ayrılık, tutku, suç, ihanet...
B
Nedenini ani anlamadığımız bir heyecanla: - Beni de yanınıza alın, diye bağırdı.
C
Mutluluk kapısının tek anahtarı vardır: sevgi.
D
Bir tek şey öğrenmişti: Her işte, önce kendi gücüne güvenmeliydi.
E
Hasan şöyle seslendi: "Ağaç, ağaçtır ve ağaçlar konuşmazlar."
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti (" ") yanlış kullanılmıştır?
A
"Gitmek" değil, "kaçmak" diyorum ben bu yaptığınıza.
B
Kurda "Boynun neden kalındır?" diye sormuşlar, "Kendi işimi kendim görürüm de onun için." demiş.
C
Tanzimat edebiyatının en etkili sanatçılarından biri olan Namık Kemal "1840-1888" kırk sekiz yaşında ölmüştür.
D
"Bir insanı sevmekle başlar her şey." demiş Sait Faik.
E
Tahtaya "uluslararası şiddet" diye bir şey yazdı.
Soru 11
Gizli bir şey kalmadı artık dünyada (I) Evlerimizde, odalarımızda bile yalnız değiliz, büyük bir göz izliyor bizi (II) Her yerde, telefonda konuşurken, yolda yürürken (III) Eski deyişle, mahremiyet kalktı ortadan bütünüyle (IV) isterlerse evinizde ne olup bitiyor, ne konuşuluyor, kilometrelerce öteden bilebilirler, öğrenebilirler (V)

Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine üç nokta (...) konmalıdır?
A
V
B
IV
C
I
D
III
E
II
Soru 12
Bu araştırma; okumayı seven (I) yorumlayıp tartışan (II) paylaşmasını bilen (III) yarınını (IV) ülkesini, geleceğini düşünen (V) gençlerin birlikte çalışarak iki yılda bitirdiği bir çalışmanın sonucudur.

Bu cümlede numaralı yerlerin hangisinde noktalama işareti konmasına gerek yoktur?
A
III.
B
IV.
C
I.
D
V.
E
II.
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (’) doğru kullanılmıştır?
A
İngilizce’sini geliştirmek için ders alıyor.
B
Ayşe’lerin bu akşam size geleceği doğru mu?
C
Selin Hanım’mıydı az önce buradan geçen?
D
1 Eylül’de okulların açılacağı doğru mu?
E
Ankara’lı seymenler sahadaki yerini aldı.
Soru 14
Özel ad ( ) bir tek varlığa verilmiş addır ( ) İstanbul, Asya, Zeynep, Karabaş ( )

Bu cümlede ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A
(;) (:) (.)
B
(,) (;) (...)
C
(,) (.) (...)
D
(,) (:) (...)
E
(.) (...) (.)
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla ( ) belirtilen yere iki nokta (:) getirilmelidir?
A
İstanbul Boğazı, İstanbul'u ikiye ayırır ( ) Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası.
B
Bizim şu anda yapacağımız tek şey ( ) sakin olmak ve anlatılanları dikkatle dinlemektir.
C
Bu aralar kafası biraz karşık ( ) ne yapıp etsek de onu biraz rahatlatsak?
D
Onun en çok konuşmasını seviyorum ( ) her sözcüğü tane tane söylüyor.
E
Sınavımın iyi geçtiğini duyunca babam ( ) ne diyeceğini şaşırmıştı bana.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir